Άδειες Διάθεσης Περιεχομένου - Creative Commons 3.0

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, το ψηφιακό υλικό θα διατίθεται με άδειες Creative Commons (CC 3.0). Υπάρχουν έξι διαφορετικά είδη αδειών CC, από τα οποία οι δημιουργοί καλούνται να επιλέξουν αυτό που προστατεύει καλύτερα το υλικό τους. Οι δημιουργοί μπορούν να δουν μια συνοπτική επισκόπηση των έξι αδειών

Οι άδειες Creative Commons συντίθενται από τέσσερα στοιχεία:

 1. Αναφορά στον αρχικό δημιουργό (Attribution)
 2. Διανομή του παράγωγου έργου με χρήση της αρχικής άδειας (Share - Alike)
 3. Απαγόρευση δημιουργίας παράγωγων έργων (No Derivatives)
 4. Απαγόρευση εμπορικής χρήσης του έργου (Non Commercial Use)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα έξι διαφορετικά είδη αδειών CC. Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον .

CC BY


(Attribution CC BY)

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό Δικαιούχο της άδειας.

CC BY-SA


(Attribution-ShareAlike CC BY-SA)

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, εφόσον:

 • διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό Δικαιούχο
 • αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια
CC BY-ND


(Attribution-NoDerivs CC BY-ND)

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, εφόσον:

 • διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό Δικαιούχο
 • δεν δημιουργήσει παράγωγα έργα
CC BY-NC


(Attribution-NonCommercial CC BY-NC)

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, εφόσον:

 • διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό Δικαιούχο
 • δεν υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσης
CC BY-NC-SA


(Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, εφόσον:

 • διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό Δικαιούχο
 • δεν υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσης
 • αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια
CC BY-NC-ND


(Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND)

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, εφόσον:

 • διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό Δικαιούχο
 • δεν υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσης
 • δεν θα δημιουργήσει παράγωγα έργα

 

Με την εφαρμογή μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές άδειες με βάση τα κριτήρια που επιθυμείτε.