Εγγραφή και Σύνδεση Διδάσκοντα στην ιδρυματική πλατφόρμα

Oι διδάσκοντες θα πρέπει κατ’αρχάς να εγγραφούν στην Ιδρυματική Πλατφόρμα έτσι ώστε να την χρησιμοποιήσουν, να μπορούν δηλαδή να εισάγουν το υλικό τους και τις αντίστοιχες πληροφορίες. Η διαδικασία εγγραφής και χρήσης της Ιδρυματικής πλατφόρμας είναι αρκετά εύκολη και βασίζεται στον λογαριασμό που έχουν ήδη οι διδάσκοντες από το Πολυτεχνείο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ταυτοποιήσουν μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Ταυτοποίησης του Πολυτεχνείου τα στοιχεία τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OPENeCLASS

ΒΗΜΑ 1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Από την αρχική σελίδα της ιδρυματική πλατφόρμας θα πρέπει να γίνει η επιλογή -> ΕΙΣΟΔΟΣ

ΒΗΜΑ 2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Εμφανίζεται η σελίδα της Υπηρεσίας Κεντρικής Ταυτοποίησης όπου γίνεται εισαγωγή των
στοιχείων των διδασκόντων και στη συνέχεια η επιστροφή στην Ιδρυματική Πλατφόρμα.

ΒΗΜΑ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ SHIBOLETH


Από την σελίδα αυτή θα πρέπει να επιλεγεί : Αίτηση Νέου Λογαριασμού με: Πιστοποίηση μέσω Shibboleth


B. ΕΛΕΓΧΟΣ
Με την επιλογή αυτή γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα του Ελέγχου.

ΒΗΜΑ 4 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα με τα κατάλληλα στοιχεία και να επιλεγεί η Εγγραφή.

ΒΗΜΑ 5 ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ενημερωτική οθόνη για τις περαιτέρω ενέργειες που θα γίνουν

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ OPENeCLASS ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ.
ΒΗΜΑ 1

Από την αρχική σελίδα της ιδρυματική πλατφόρμας θα πρέπει να γίνει η επιλογή -> ΕΙΣΟΔΟΣ

BHMA 2

Εισαγωγή στοιχείων διδάσκοντα στην Υπηρεσία Κεντρικής Ταυτοποίησης ΕΜΠ.

ΒΗΜΑ 3

Μετά το επιτυχες Log-in εμφανίζεται η οθόνη υποστηριζόμενων μαθημάτων του διδάσκοντα

Η διαδικασία αυτή καθώς και μετέπειτα της σύνδεσης είναι διατυπωμένη επίσης στο συνημμένο αρχείο με τίτλο shibboleth.pdf.

AttachmentSize
PDF icon shibboleth.pdf1018.14 KB