Θεματικές Ενότητες

Θεματικές ενότητες

Για την δημιουργία θεματικών ενοτήτων ο διδάσκων θα πρέπει να αποφασίσει την ροή με την οποία θα παρουσιάσει το μαθημά του. Ακολουθώντας αυτή τη ροή (π.χ. θεματικά, ημερολογιακά κλπ) θα πρέπει να κατανείμει το υλικό του, τις πληροφορίες του και τα σχετικά τους αρχεία. Αναλυτικότερα για κάθε ενότητα θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα εξής:

 • :

  • Διαφάνειες ή Σημειώσεις (Συνίσταται για όσα μαθήματα συνοδεύονται από σημειώσεις).
  • Λοιπό υποστηρικτικό υλικό (προαιρετικό).
  • Ασκήσεις (Υποχρεωτικό για τα μαθήματα Α+, εφόσον το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις)
  • Πολυμεσικό Υλικό (Yποχρεωτικό για τα μαθήματα Α+):
   • Βίντεο
   • άλλο
 • Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τις θεματικές ενότητες αφορούν στο περιέχομενο και τη θέση του σε σχέση με την συνολική ύλη του μαθήματος. Για κάθε μάθημα πρέπει να συγκεντρωθούν και δοθούν στην τοπική ομάδα υποστήριξης τα εξής.

  • Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων

  • Υποχρεωτικό.

  • Τίτλοι Θεματικών Ενοτήτων

  • Στην ελληνική γλώσσα. Υποχρεωτικό.

  • Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων

  • Στην ελληνική γλώσσα. Υποχρεωτικό.

  • Λέξεις – κλειδιά ανά ενότητα

  • Στην ελληνική γλώσσα. Υποχρεωτικό.

  • Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Literature and study materials / reading list)

  • Υποχρεωτικό. Προτείνεται να περιλαμβάνει κάποια εκ των κάτωθι:

   • Online readings 
   • Πηγές στο Διαδίκτυο
   • Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος.(υποχρεωτικό μόνο για Α+)
   • Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού.

   Κάθε προτεινόμενο σύγγραμα ή πηγή, προτείνεται να συνοδεύεται από ένα μικρό σχολιασμό σχετικά με την χρησιμότητα του.