Αναφορές σε Δημιουργούς

Μέσα στο πλαίσιο του έργου “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” πρέπει να υπάρξει μέριμνα από τους διδάσκοντες σε σχέση με το υλικό τρίτων που χρησιμοποιούν για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού τους. Πρέπει δηλαδή να αναφέρουν τα στοιχεία του χρησιμοποιούμενου υλικού, έτσι ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων του.

Η απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων λοιπόν γίνεται σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλει η άδεια χρήσης του υλικού τους και συχνά συνδέεται με έργα πολιτιστικού περιεχομένου, όπως μουσική, λογοτεχνία, βίντεο και φωτογραφία).

Οι αναφορές σε δημιουργούς, στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διατίθεται μέσω των ΑΑΜ, δημιουργούνται με τη χρήση των κάτωθι πληροφορίων:

  1. το Δημιουργό/Δικαιούχο των (όποιων) πνευματικών δικαιωμάτων, π.χ. ΕΜΠ
  2. την Πηγή όπως για παράδειγμα: Διεύθυνση URL όπου το έργο φιλοξενείται, π.χ.
  3. την Άδεια Χρήσης του περιεχομένου, π.χ. CC: BY-NC-SA 3.0
  4. ένα Σύνδεσμο (URL) προς την άδεια χρήσης και εφόσον υπάρχει (ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στους όρους της άδειας χρήσης), π.χ..

Η συνολική αναφορά για χρήση του παρόντος κειμένου είναι η εξής:

ΕΜΠ, , CC: BY-NC-SA 3.0, .

Παραδείγματα

Τα παρακάτω παραδείγματα παρέχουν κάποιες οδηγίες για την “Αναφορά σε Δημιουργούς”.

Αποσπάσματα κειμένου

Όσον αφορά σε χρήση αποσπασμάτων κειμένου, θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον το όνομα του συγγραφέα και ο τίτλος του έργου από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα. Πολύ χρήσιμη είναι επίσης η αναφορά του αριθμού σελίδας ή της διεύθυνσης URL μιας ψηφιακής έκδοσης του κειμένου.

Εικόνες Flickr

Στο παράδειγμα παρακάτω, η φωτογράφος Sarah Macmillan (username: EssjayNZ στο Flickr) επέλεξε να μοιραστεί τις φωτογραφίες της στο Flickr με την άδεια Creative Commons BY-NC-SA. Σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, επιτρέπεται η επαναλαμβανόμενη χρήση της εικόνας, για μη εμπορικούς σκοπούς, εφ’ όσον παρέχεται η “Αναφορά στον Πρώτο Δημιουργό” και δεν τροποποιείται η αδειοδότηση του παράγωγου έργου.από ESSJAYNZ,

Εικόνα Wikimedia

Σε αυτό το παράδειγμα, ο εικονογράφος Patrick Lynch επέλεξε να μοιραστεί τις ιατρικές απεικονίσεις του στο Wikimedia Commons με άδεια Creative Commons Attribution (CC:BY). Ο τρόπος αναφοράς είναι παρόμοιος με την εικόνα από το Flickr καθώς και οι δύο χρησιμοποιούν άδειες Creative Commons που διατίθενται online.από τον Patrick Lynch -

MY-AOC Περιεχόμενο

Ο ιστότοπος της ΜΥ-AOC του ΕΜΠ () διαθέτει ακαδημαϊκό περιεχόμενο που δημιουργείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη δική σας έρευνα, διδασκαλία ή μαθησιακή διαδικασία. Εάν θέλετε να κάνετε αναφορά, χρήση ή προσαρμογή των έργων από αυτόν τον ιστότοπο, θυμηθείτε να εξετάσετε το είδος της άδειας που έχει επιλέξει ο συγγραφέας για το υλικό του και να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους.

Open Attribute

Το είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αντιγράψει και να επικολλήσει τη σωστή απόδοση για τη CC άδεια που χρησιμοποιείται σε ένα ψηφιακό έργο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Open Attribute ως add on στον browser σας (υποστηρίζονται Mozilla Firefox και Chromium / Google Chrome). Στη συνέχεια, όταν θα εμφανιστεί μια σελίδα που περιέχει τη CC άδεια χρήσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο CC στο πεδίο URL (δίπλα στη διεύθυνση της σελίδας). Θα εμφανιστεί ένα pop-up παράθυρο με συμπληρωμένα τα στοιχεία άδειας για το περιεχόμενο, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά σας. Το Open Attribute είναι ένα εγχείρημα της Mozilla Drumbeat και βασίζεται σε μια ομάδα εθελοντών για το σχεδιασμό, την υποστήριξή και τη διανομή του.

Στην ανάρτηση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από το Open.Michigan, , και διανέμεται υπό την .