ΕΜΠ

Περιήγηση στον Ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα σχετικά με τα Α.Α.Μ. θέματα, τόσο σε επιίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο διαδικασίας. Στο κεντρικό μενού υπάρχουν οι ενότητες της ιστοσελίδας, οι οποίες αποτελούνται από σελίδες και μενού πλοήγησης(στο αριστερό μέρος της οθόνης). Σε κάποιες από αυτές υπάρχει πρόσβαση και μέσω του slideshow ή των εικονιδίων. H MY AOC σας εύχεται καλή πλοήγηση.

Γενικές πληροφορίες για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΕΜΠ.
Πληροφορίες και Υλικό Μαθήματος για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκα Μαθήματα.
Συντονισμός και υποστήριξη του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΕΜΠ.