Προτεινόμενες Άδειες και Επισκόπηση Αδειών

Η MΥ-AOC, θεωρεί ότι πιο κοντά στην ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκεται η άδεια:

.

Η άδεια αυτή, επιτρέπει την δημιουργία παράγωγων έργων με την επεξεργασία σε οποιοδήποτε βαθμό του πρωτότυπου έργου. Η επιλογή αυτή βοηθά στην ανταλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικόυ υλικού μέσα στα πλαίσια της πανεπιστημιακής κοινότητας γι’αυτό και είναι δημοφιλής ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεγάλη παράδοση στο e-learning.

Εναλλακτικά προτείνεται:

.

Η άδεια αυτή, δεν επιτρέπει την δημιουργία παράγωγων έργων επιτρέπει όμως την αναπαραγωγή όλου ή μέρους των πρωτότυπων έργων “λέξη προς λέξη” μέσα σε άλλα έργα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

CC in a nutshell