Δράση Β

Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων.

Το ΕΜΠ ενθαρρύνει τα μέλη του για συνεχή ψηφιακή αναβάθμιση των μαθημάτων τους στην πλατφόρμα myCourses που από χρόνια χρησιμοποιεί, ενός εργαλείου με το οποίο είναι εξοικειωμένα τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και διατίθεται από το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του ΕΜΠ. Λαμβάνοντας μέριμνα για την προώθηση πιο προηγμένων μεθόδων, η ειδικά προς τούτο νεοσυσταθείσα Συγκλητική Επιτροπή, στο πλαίσιο πλήρους ικανοποίησης των OpenCourses της παρούσας Προκήρυξης/Υποβολής, στοχεύει στην υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  • Εγκατάσταση, προσαρμογή, λειτουργία και διαχείριση της Ιδρυματικής πλατφόρμας Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και επικοινωνία της με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Open eClass () καθώς και η πλατφόρμα δημοσιοποίησης βιντεοδιαλέξεων ανοικτού κώδικα που θα αναπτυχθούν/εξελιχθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο Gunet. Εναλλακτικά, και αν κριθεί σκόπιμο, θα αναβαθμιστεί η ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα του ΕΜΠ ( ) ώστε να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας
  • Διαχείριση καταγραφής διαλέξεων και προαιρετικής μετάδοσης τους ζωντανά στο Διαδίκτυο με δυνατότητα επεξεργασίας βίντεο και εκπαιδευτικού υλικού των διαλέξεων καθώς και μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης με κριτήρια
  • Διασύνδεση με το Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΜΠ

Η Ιδρυματική πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε υπολογιστικά συστήματα του Κέντρου Δικτύων (ΚΕΔ) του ΕΜΠ, το οποίο και θα συνεπικουρεί την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Η δράση θα περιλαμβάνει επίσης μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται μέσω της δραστηριότητας «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Ανάδραση από τους φοιτητές», η οποία θα υλοποιείται με τη χρήση υπηρεσιών τύπου ερωτηματολογίων.