Δράση Γ

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση τεχνικού και διδακτικού προσωπικού.

Η δράση αυτή αφορά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος σε θέματα:

  • Aνάπτυξης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων
  • Aξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας μέσω συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης
  • Πνευματικών δικαιωμάτων
  • Βασικής διαχείρισης, όπως ενεργοποίηση καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης των βίντεο-διαλέξεων
  • Βασικής επεξεργασίας των καταγεγραμμένων βίντεο-διαλέξεων και δημοσιοποίησής τους

Επιπλέον, η δράση θα υποστηρίζει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των τεχνικών των Σχολών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης των μελών ΔΕΠ.