Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα στο OPENeCLASS

Η οργάνωση ενός Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του OPENeCLASS περιλαμβάνει

  1. την καταχώρηση των Πληροφοριών του μαθήματος σε κατάλληλα πεδία τα οποία αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο του
  2. το ανέβασμα του Υλικού που το συνοδεύει στις δομές της πλατφόρμας
  3. τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων
  4. την καταχώρηση των Πληροφοριών των Θεματικών Ενοτήτων (περιγραφή, βιβλιογραφία κλπ)
  5. την κατανομή του Υλικού του μαθήματος (και άλλων στοιχείων του όπως ασκήσεις, σύνδεσμοι κλπ) στις Θεματικές του Ενότητες.

Σημείωση:

θεωρείται δεδομένη η εισαγωγή των βασικών στοιχείων του μαθήματος από τη My Aoc καθώς και η εγγραφή των διδασκόντων στην ιδρυματική πλατφόρμα.

Η όλη διαδικασία περιγράφεται βήμα προς βήμα στο παρακάτω αρχείο και παρουσιάζεται σύμφωνα με την παρούσα έκδοση της πλατφόρμας.

AttachmentSize
PDF icon odigies_eclass_15.pdf1.29 MB