Όροι Χρήσης

Οι Επισκέπτες αυτού του Δικτυακού Τόπου συμφωνούν πλήρως και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης:

  1. Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον δικτυακό τόπο της Μονάδας Υλοποίησης της Δράσης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» του ΕΜΠ (εφεξής, MY-AOC) υπόκεινται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.

  2. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του ΕΜΠ και συνεπώς είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

  3. Το ΕΜΠ ωστόσο, δεν κατέχει απαραιτήτως κάθε στοιχείο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Ενώ ένα κομμάτι του περιεχομένου μπορεί να ανήκει στο ΕΜΠ, άλλο περιεχόμενο μπορεί να ανήκει σε τρίτους δικαιούχους δικαιωμάτων (δηλαδή, άτομα ή οργανισμούς που δεν συνδέονται με το ΕΜΠ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΕΜΠ έχει εξασφαλίσει άδεια από τρίτους κατόχους δικαιωμάτων χρήσης του περιεχομένου. Σε άλλες περιπτώσεις, το περιεχόμενο μπορεί να είναι στο δημόσιο τομέα ή το ΕΜΠ να στηρίχθηκε σε δίκαιη χρήση. Το ΕΜΠ δεν εγγυάται ότι η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που προβάλλεται μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

  4. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάξει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

  5. Επιτρέπεται η χρήση του και η αναπαραγωγή του, ολική, μερική ή περιληπτική, για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου και υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  6. H MY-AOC δεν ελέγχει, ούτε συντονίζει, ούτε εγγυάται για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς τρίτους, που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο.

  7. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την MY-AOC στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός δικτυακού τόπου (web server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας.

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του My-AOC, τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του ή γίνεται ανάγνωση του cookie, εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο παλαιότερα.

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, ώστε να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε.