Τύποι Αναφορών


Τύποι Αναφορών


Εικόνα

1) Ιδανική αναφορά:
Τα του υπόκειται στην άδεια
Πιο συγκεκριμένα:
Τίτλος: 10α γενέθλια των Creative commons στο Σαν Φρανσίσκο
Δημιουργός: η λέξη είναι διασυνδεδεμένη
Πηγή: διασυνδεδεμένη με την πηγή.
Άδεια: διασυνδεδεμένη με την πηγή.

2) Ικανοποιητική αναφορά:
του tvol /

Πιο συγκεκριμένα:
Δημιουργός: tvol
Πηγή: διασυνδεδεμένη με την πηγή.
Άδεια: «» διασυνδεδεμένη με την πηγή.

3) Λανθασμένη αναφορά:
Εικόνα: Creative Commons

Πιο συγκεκριμένα:
Τίτλος: Ο τίτλος δεν αναφέρεται
Δημιουργός: Τα Creative Commons δεν είναι ο δημιοουργός
Πηγή: Δεν υπάρχει διασύνδεση με την πηγή
Άδεια: Δε διευκρινίζεται ο τύπος της άδειας, ούτε υπάρχει διασύνδεση στην άδεια.

Ιδανική αναφορά για υλικό από το οποίο δημιουργήσατε ένα παράγωγο έργο

Αυτή η εικόνα, «το όνομα που έχετε δώσει εσείς», αποτελεί παράγωγο έργο του του και υπόκειται στην άδεια . «το όνομα που έχετε δώσει εσείς» υπόκειται στην άδεια του [εδώ το δικό σας όνομα].