Δημιουργία Μαθημάτων

Δομή και Χαρακτηριστικά των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

Κριτήρια ΑΑΜ

Ένα μάθημα για να χαρακτηριστεί ως Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια τόσο όσον αφορά το ίδιο το μάθημα όσο και το περιεχόμενο του. Τα κριτήρια και οι περιπτώσεις στις οποίες ένα μάθημα χαρακτηρίζεται ως ΑΑΜ, αναλύονται διεξοδικότερα .

Κατηγορίες

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα διακρίνοται σε δύο κατηγορίες: τα Α- και τα Α+. Η κάθε κατηγορία δημιουργείται, είτε δια της αναβάθμισης ενός υφιστάμενου μαθήματος, είτε με τη δημιουργία ενός μαθήματος εκ νέου. Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης χαρακτηριστικών των δύο κατηγορίων βρίσκεται .

Πληροφορίες και Εκπαιδευτικό Υλικό

Κάθε ΑΑΜ, ανεξαρτήτως κατηγορίας, αποτελείται από τις απαραίτητες πληροφορίες που το προσδιορίζουν και το εκπαιδευτικό του υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι οργανωμένο σε επιμέρους θεματικές ενότητες, να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και, τέλος, πρέπει να είναι και αυτό το ίδιο κατοχυρωμένο και προστατευμένο. Θα ήταν επίσης πολύ σημαντικό να τηρεί ορισμένους κανόνες καλής παρουσίασης και προσβασιμότητας. Αναλυτικά οι κανόνες σε σχέση με τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν ένα μάθημα και την διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού που το συνοδεύει .

Ένα μέρος του περιεχομένου απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό απαιτείται η διαπίστευση μέσω του κεντρικού συστήματος του ΕΜΠ.

Το παρακάτω αρχείο αποτελεί τον πλήρη οδηγό δημιουργίας Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων. Το αρχείο αυτό παρουσιάζει τα βήματα της διαδικασίας καθώς και την αναπτυξή τους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon pliris_odigosaam.pdf1.07 MB